Inleiding

Het is mogelijk dat Systhema bij het aanbieden van diensten informatie van jou als Systhema-gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als ‘persoonsgegevens’). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met jouw informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijde aan deze regels houden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Systhema Holding B.V., De Haal 7, 1511 AL Oostzaan. Onder Systhema Holding B.V. vallen o.a. Systhema Informatietechnologie B.V. en Systhema Consultancy B.V.

Systhema B.V. houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragcodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). Meer informatie over de DDMA kun je vinden op http://www.ddma.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Systhema is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Systhema of haar partners niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Systhema-diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Systhema wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan Systhema verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens

Systhema kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Systhema bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Ook is het mogelijk dat Systhema jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Systhema gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina’s zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat Systhema zeer zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. Systhema verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om je diensten, producten en/of informatie aan te bieden en aan te passen aan je behoeften en wensen. Als het gaat om een betaalde dienst, gebruikt Systhema de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Systhema de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Systhema vermoedt dat het je interesse heeft of, als je daartoe toestemming hebt gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan Systhema, alleen nadat je jouw toestemming hebt gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen je interesseprofiel valt.

Indien je gebruik maakt van diensten van partners van Systhema, gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Beheer

Systhema is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt Systhema back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt Systhema uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Systhema analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Systhema wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt Systhema vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Systhema-diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Systhema computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Je rechten

Systhema wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Systhema met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: sales@systhema.nl

Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke gegevens over jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt corrigeren en als je gegevens wilt laten wissen. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen. Wil je gebruik maken van jouw recht op inzage in persoonsgegevens, mag Systhema volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Aan de hand van cookies kunnen websites van Systhema je herkennen als je de volgende keer langskomt op één van de sites van Systhema. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Systhema dit niet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de fabrikant van je browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigen van de privacyverklaring

Systhema houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Systhema adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.